DANSEMUSIK FESTMUSIK OG MUSIK TIL FEST

Side 1
Side 2

Side 3
Side 4

Side 5
Side 6
Side 7
Side 8


>> Link til festmusikere <<

Priser på festmusik          Se repertoire          Hør demomusik         Kontakt til band

DANSEMUSIK FESTMUSIK OG MUSIK TIL FEST OG DANS
En historisk belysning af J. E. Nedag om festmusikkens og dansemusikkens udvikling

Flerstemmig sang og musik
Flerstemmighed kendtes ikke kun fra instrumenter, men også fra sang. Harmonier som f.aks. kvint og dur - og moll-tertser har været  brugt til dans, fest og rituelle begivenheder. Bevidstheden omkring de enkelte harmoniers følelsesmæssige udtryk har i høj grad været brugt til at fremkalde eller underbygge den stemning der passer til begivenheden.
Sangen er i nogle situationer blevet ledsaget af rytmeinstrumenter, og i mage tilfælde er der blevet danset til musikken.


Musik til fest og cermonier
En meget tidlig form for dansemusik kan det vel kaldes. Musikken har formodentlig dels være brugt til meget regelbundne og rituelle danse. Og dels til mere løssluppen dans og underholdning, hvor regelbundetheden har været ophævet. Det må formodes at de regelbundne rituelle danse har krævet en tilsvarende regelbundet musik, hvor tempo, rytme og instrumenteringen har været aftalt og har været videreleveret fra genneration til genneration. Nodeskrivning kendes ikke før middelalderen, hvor de første noder, neumer blev brugt af munke. Overleveringen af musik i stenalderen har derfor foregået via øret, hvor musikere mødtes til cermonier og fester med musikken.


Musik på noder
De første noger kendes fra 800 - tallet e.kr. Der er tale om en notationsform som både kunne angive tonehøjde og længde. Neumer som notationsformen kaldes, rummer dog ikke så præcise informationer til udøveren, som vor tids noder. Især den rytmiske notationsteknik var mangelfuld, og ikke i stand til at give læserne et entydigt billede af musikkens rytme.
Neumerne blev da også næsten udelukkende brugt til notation af munkenes sange i de Gregorianske klostre. De rytmemæssige variationer i disse sange, var selvsagt meget begrænsede, og i høj grad bundet af regelbundne og standardiserede fraseringer og musikalske forløb.

Læs på sitet om

Musikkens udvikling

Festmusik

Dansemusik

Dansens udvikling

Danse stilarter

© J. E. Nedag