DANSEMUSIK FESTMUSIK OG MUSIK TIL FEST

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4

Side 5
Side 6
Side 7
Side 8


>> Link til festmusikere <<

Priser på festmusik          Se repertoire          Hør demomusik         Kontakt til band

DANSEMUSIK FESTMUSIK OG MUSIK TIL FEST OG DANS
En historisk belysning af J. E. Nedag om festmusikkens og dansemusikkens udvikling

Dansemusik  i vestlig skala
Man må formode at det er udviklingen af strengeinstrumenter med mulighed for at spille flere samtidige toner, der har udviklet de harmonier vi kender i dag. Samklangen er på disse instrumenter virkelig kommet i fokus, og bevidstheden omkring klangenes kvalitet har udviklet sig. Det forbavsende er at verdensdelene i det store og hele har udviklet en næsten ensartet opfattelse af hvordan toner skal inddeles. I fjernøsten er de traditionelle skalaer dog lidt anderledes end den traditionelle vestlige, men der er ikke tale om modstridende opfattelser. Man kan snarere tale om to parallelle opfattelser af tonerækken, der medføre at der i praksis er udviklet forskellige regler for hvordan man anvender de samme toner. Det vi kalder halve toner, bruges efter andre regler i den fjernøstlige musik, og det giver en vesterlænding en helt ny opfattelse af tonalitet og samklang.


Eksperimenter med festmusik

Også i Vesten har der været eksperimenteret med at sprænge den traditionelle skala, hvor man kun sjældent, - og meget regelbundet, anvender mere end syv af de tolv toner der findes i vores skala.
12-toners musik blev udviklet fra midten af det tyvendeårhundrede, og grundlaget var en trang til at udforske musikkens kompositoriske mulighed, hvis man helt forkastede de gamle regler og normer for hvordan musik skulle komponeres. Musikken må i dag siges at have størst intellektuel interesse. De få mennesker der blev grebet af musikken, dyrkede i høj grad matematikken, systematikken – eller manglen på samme. Det er en udbredt forståelse, at det ikke lykkedes at frembringe musikværker, der talte til hjerte og følelser.
En forunderlig opdagelse, der efterlader os med mange spørgsmål om hvorfor og hvordan musik påvirker vores psyke i så høj grad som den beviseligt gør.

Læs på sitet om

Musikkens udvikling

Festmusik

Dansemusik

Dansens udvikling

Danse stilarter

© J. E. Nedag