DANSEMUSIK FESTMUSIK OG MUSIK TIL FEST

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4

Side 5
Side 6
Side 7
Side 8


>> Link til festmusikere <<

Priser på festmusik          Se repertoire          Hør demomusik         Kontakt til band

DANSEMUSIK FESTMUSIK OG MUSIK TIL FEST OG DANS
En historisk belysning af J. E. Nedag om festmusikkens og dansemusikkens udvikling

Festmusik og Dansemusik
Festmusik er et begreb der dækker over musik specielt udvalgt og fremført med det formål at understøtte en festlighed. Dansemusik er et begreb der dækker over musik specielt udvalgt og fremført med det formål at understøtte dans. Musikken kan være komponeret og skrevet specielt til en bestemt festlig begivenhed.  Begreberne  spænder meget vidt, både i historisk- og i stilmæssig forstand, og i artiklen her vil både historien og stilarterne blive berørt på de efterfølgende sider.
Udgangspunktet for al musik har været, og vil altid være, at fremme en tilsigtet stemning. I første omgang omtales her kun musik der fremmer dans, fest og festlignende sindstilstande.

Primitiv rytme og musik til fest og rite
Mennesket har altid brugt rytmer og sang når stammen samledes for at feste eller udføre rituelle handlinger.
Man kan forestille sig at rytmer er opstået ved en tilfældighed, når flere mennesker har arbejdet og banket med primitivt værktøj. Den dragen der er ved rytmerne fra "redskaberne", har så ført til udvikling af bevidste rytmer, rytmeinstrumenter og faste ”musikstykker”. Musikken fik hurtig rituel og social betydning, og blev brugt til f.eks. festligholdelse i forbindelse med høst, jagt, pardannelse og andre begivenheder, hvor stammen har haft brug for musik til fest og dans.

Rytmen i musikken
Instrumenterne har i begyndelsen været rytmeinstrumenter i form af udhulede træstammer og frugter som f.eks. kalabas. Man har slået direkte på overfladen af disse instrumenter, men man har også tidligt opdaget effekten af at udspænde en dyrehud stramt over et hulrum, og på den måde udviklet deciderede trommer. Udhulede træstykker og hule tørrede frugter har også været fyldt med småsten eller tørrede ærter for at blive brugt som rasleinstrumenter som maracas eller cabassa når der skulle spilles festmusik.

Læs på sitet om

Musikkens udvikling

Festmusik

Dansemusik

Dansens udvikling

Danse stilarter

© J. E. Nedag